Showing posts from September, 2021

महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त प्रश्नमंजुषा |Mahatma Gandhi Jayanti Prashnmanjusha

महात्मा  गांधी जयंतीनिमित्त प्रश्नमंजुषा  Mahatma Gandhi Jayanti Prashnmanjusha महात्मा गांधी हे भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामातील प्रमुख नेते आणि तत्वज्ञ होते. त्यांचे पूर्ण नाव मोहनदास  करमचंद गांधी असून लोक त्यांना महात्मा …

विज्ञानाचा गुरुवार - नाविण्यतेतून समस्या निराकरण दि.३०/०९/२०२१ चा भाग

विज्ञानाचा गुरुवार - नाविण्यतेतून समस्या निराकरण राज्य शैक्षणिक व संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे अर्थातच SCERT पुणे, महाराष्ट्र आयोजित ' विज्ञानाचा गुरुवार - नाविण्यतेतून समस्या निराकरण' यामार्फत  शालेय विद्यार्थ्यांन…

Navodaya Vidyalaya Result 2021 - नवोदय विद्यालय परीक्षा निकाल- २०२१

नवोदय विद्यालय परीक्षा निकाल 2021 Navodaya Vidyalaya Result 2021 नवोदय विद्यालय निवड यादी डाउनलोड करा. 11 ऑगस्ट 2021 रोजी घेण्यात आलेल्या नवोदय परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. सदर निकाल फक्त निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचा…

Letters of Alphabet 5th scholarship English

Letters of Alphabet या धड्यावर विद्यार्थ्यांना पुढील प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात. उदा. १) इंग्रजी वर्णमालेतील / मुळाक्षरांतील अक्षरे व ध्वनी यांचे अचूक उच्चार ओळखणे. २) इंग्रजीतील लहान (small ) व मोठ्या ( capital ) लिपीतील वर…

शिकू आनंदे - भाग १३ वा (Learn with Fun Part - 13)

शिकू आनंदे - (Learn With Fun) राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING, MAHARASHTRA, PUNE आयोजित राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे च्या (SCE…

म्हणी इयत्ता पाचवी शिष्यवृत्ती मराठी / Mhani std 5th Scholarship Marathi

म्हणी दीर्घकालीन अनुभवावर आधारलेले छोटे, मर्यादित, स्वरूपाचे अर्थपूर्ण वाक्य' म्हणजे म्हण होय.  शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी आपल्याला काही म्हणी व त्यांचे अर्थ पाठ असणे गरजेचे असते. उदा. अती तेथे माती - कोणत्याही गोष्टीचा अतिरे…

विरामचिन्हे इयत्ता - पाचवी शिष्यवृत्ती मराठी /viramchinhe std-5th scholarship Marathi

विरामचिन्हे  आपण जेव्हा बोलतो, संभाषण करतो, वाचन करतो, तेव्हा आपल्याला मधूनमधून थांबावे लागते.  या थांबण्याला 'विराम' असे म्हणतात.  बोलण्यातील आणि वाचण्यातील विराम   निरनिराळ्या चिन्हांनी दाखवले जातात.  त्या चिन्हांना &…

विज्ञानाचा गुरुवार - गोष्टीतून विज्ञान

विज्ञानाचा गुरुवार - गोष्टीतून विज्ञान राज्य शैक्षणिक व संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे अर्थातच SCERT पुणे, महाराष्ट्र आयोजित 'विज्ञानाचा गुरुवार  - गोष्टीतून विज्ञान' यामार्फत  शालेय विद्यार्थ्यांना विज्ञान विषयाची आवड …

काळ इयत्ता - पाचवी शिष्यवृत्ती मराठी /kal (tense) std-5th scholarship Marathi

काळ  वाक्यात दिलेल्या क्रियापादावरून जसा क्रियेचा बोध होतो,   तसेच ती क्रिया कोणत्या वेळी घडत आहे याचाही बोध होतो त्याला 'काळ' असे म्हणतात. काळाचे मुख्य तीन प्रकार पडतात -  वर्तमानकाळ   भूतकाळ   भविष्यकाळ   वर…

इयत्ता - ५ वी मराठी - बंडूची इजार ऑनलाईन टेस्ट| std 5th online test Banduchi Ijar

इयत्ता - ५ वी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र.२ २. बंडूची इजार (Banduchi Ijar) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला किती मार्क्स (गुण) मिळाले …

वचन इयत्ता- पाचवी शिष्यवृत्ती मराठी -vachan std-5th scholarsip marathi

वचन  'नामाच्या ठिकाणी  संख्या सुचविण्याचा जो धर्म  असतो , त्याला वचन असे  म्हणतात.' मराठी भाषेत वचनाचे एकवचन व अनेकवचन असे दोन प्रकार पडतात. अनेकवचनालाच बहुवचन असे म्हणतात. १) एकवचन -  जेव्हा नामावरून एकाच वस्तूच…

लिंग इयत्ता - पाचवी शिष्यवृत्ती मराठी - लिंग (Gender) Std - 5th Scholarship

लिंग         ज्या नामावरून ते पुरुषजातीचे ( नर ) आहे की स्त्रीजातीचे (मादी) आहे की दोन्हीपैकी कोणत्याच जातीचा नाही हे  आपल्याला कळते; त्याला त्या नामाचे लिंग म्हणतात.  १) पुल्लिंग : ज्या नामावरून पुरुषजातीचा बोध होतो, ते पुल्लिं…

इयत्ता - ५ वी मराठी - माय मराठी ऑनलाईन टेस्ट|std 5th Marathi online test May Marathi

इयत्ता - ५ वी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १  १. माय मराठी (May Marathi) माय मराठी ! तुझिया पायी तनमनधन मी वाहियले, तुझिया नामी, तुझिया धामी अखंड रंगुनि राहियले. कष्टामधली तुझीच गोडी चाखायाची मज आई, मला आवडे तुझा विसावा, तुझी…

शिकू आनंदे - भाग १२ वा(Learn With Fun Part - 12)

शिकू आनंदे - (Learn With Fun) राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING, MAHARASHTRA, PUNE आयोजित राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे च्या (SCER…

शिकू आनंदे - (Learn With Fun Part - 11)

शिकू आनंदे - (Learn With Fun) राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING, MAHARASHTRA, PUNE आयोजित राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे च्या (SCERT…

Load More
That is All