इयत्ता - तिसरी विषय - मराठी घटकनिहाय ऑनलाईन टेस्ट|std 3rd subject-marathi online test

 इयत्ता - तिसरी

विषय - मराठी

घटकनिहाय ऑनलाईन टेस्ट


खाली घटक निहाय ऑनलाईन टेस्ट लिंक दिलेल्या आहेत. आपणास ज्या घटकाची ऑनलाईन टेस्ट सोडवायची आहे ती आपण खालील घटकासमोरील Click Here  नावावर क्लिक करून सोडवू शकता.

प्रथम सत्र - १ ते १३
द्वितीय सत्र - १४ ते २६

पाठाचे नाव

टेस्ट लिंक

१. रानवेडी

इथे क्लिक करा

२. वासाची किंमत

इथे क्लिक करा

३. पडघमवरती टिपरी पडली

इथे क्लिक करा

४. पाणी किती खोल ?

इथे क्लिक करा

५. एकदा गंमत झाली

इथे क्लिक करा

६. हिक्के होक्के मरांग उरस्काट


७. मुग्धा लिहू लागली

इथे क्लिक करा

८. ते अमर हुतात्मे झाले !

इथे क्लिक करा

९. शेरास सव्वाशेर

इथे क्लिक करा

१०. आमचा शब्दकोश

इथे क्लिक करा

११. स्वच्छतेचे प्रसारक संत गाडगेबाबा

इथे क्लिक करा

१२. प्रवास कचऱ्याचा

इथे क्लिक करा

१३. प्रकाशातले तारे तुम्ही

इथे क्लिक करा

१४. खजिनाशोध

इथे क्लिक करा

१५. सुट्टीच्या दिवसांत

इथे क्लिक करा

१६. सण - आनंदाचा क्षण

इथे क्लिक करा

१७. रानपाखरा

इथे क्लिक करा

१८. मजेशीर होड्या

इथे क्लिक करा

१९. सुगी

इथे क्लिक करा

२०. एक भारतीय संशोधक


२१. दोस्त


२२. मधमाशीने केली कमाल


२३. रमाई भीमराव आंबेडकर


२४. ट्रॅफिकदादा


२५. चित्रे


२६. रोपटेThanks

Post a Comment (0)