Showing posts from July, 2022

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा क्र. २०

पूर्व उच्च प्राथमिक  शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा क्र. २०   Scholarship Exam Practice Paper No. 20  विषय - इंग्रजी कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Sch…

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा क्र. १८

पूर्व उच्च प्राथमिक  शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा क्र. १८   Scholarship Exam Practice Paper No. 18  विषय - गणित कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholar…

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा क्र. २१

पूर्व उच्च प्राथमिक  शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा क्र. २१   Scholarship Exam Practice Paper No. 21  विषय - इंग्रजी  कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Sch…

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा क्र. १७

पूर्व उच्च प्राथमिक  शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा क्र. १७   Scholarship Exam Practice Paper No. 17  विषय - मराठी  कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholar…

पुनर्रचित सेतू अभ्यास उत्तर चाचणी | इयत्ता - २ री ते १० वी | Revised Bridge Course Post Test 2022

पुनर्रचित सेतू अभ्यासक्रम  उत्तर चाचणी २०२२/२३  Revised Bridge Course Post Test 2022/23 शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये शाळा पूर्ण क्षमतेने आणि नियमितपणे सुरु झालेल्या नसल्याने विद्यार्थ्यांना इयत्तानिहाय आणि विषयनिहाय अध्ययन निष…

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा क्र. १६

पूर्व उच्च प्राथमिक  शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा क्र. १६   Scholarship Exam Practice Paper No. 16  विषय - बुद्धिमत्ता चाचणी कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्ष…

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा क्र. १५

पूर्व उच्च प्राथमिक  शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा क्र. १५   Scholarship Exam Practice Paper No. 15  विषय - इंग्रजी  कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholar…

पुनर्रचित सेतू अभ्यास | इयत्ता - २ री ते १० वी | दिवस- तिसावा | Revised Bridge Course 2022

आजचा सेतू अभ्यास दिवस - तिसावा दिनांक - २३  जुलै २०२२ आजचा सेतू अभ्यास पाहण्यासाठी इयत्तेसमोरील  Click Here  शब्दावर क्लिक करा. इयत्ता आजचा सेतू अभ्यास दुसरी Click Here तिसरी Click Here चौथी Click Here…

पुनर्रचित सेतू अभ्यास | इयत्ता - दुसरी | दिवस- तिसावा | Revised Bridge Course 2022

इयत्ता - दुसरी दिवस - तिसावा  मराठी गणित इंग्रजी Disclaimer:  विद्यार्थी, पालक व शिक्षक यांच्या सोईसाठी हा दिवस निहाय अभ्यास प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्रस्तुत अभ्यासक्रम निर्मितीचे सर्वाधिकार महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व…

पुनर्रचित सेतू अभ्यास | इयत्ता - तिसरी | दिवस- तिसावा | Revised Bridge Course 2022

इयत्ता - तिसरी दिवस - तिसावा  मराठी गणित इंग्रजी विज्ञान परिसर अभ्यास Disclaimer:  विद्यार्थी, पालक व शिक्षक यांच्या सोईसाठी हा दिवस निहाय अभ्यास प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्रस्तुत अभ्यासक्रम निर्मितीचे सर्वाधिकार महाराष्ट्र रा…

पुनर्रचित सेतू अभ्यास | इयत्ता - चौथी | दिवस- तिसावा | Revised Bridge Course 2022

इयत्ता - चौथी दिवस - तिसावा  मराठी गणित इंग्रजी विज्ञान Disclaimer:  विद्यार्थी, पालक व शिक्षक यांच्या सोईसाठी हा दिवस निहाय अभ्यास प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्रस्तुत अभ्यासक्रम निर्मितीचे सर्वाधिकार महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक स…

पुनर्रचित सेतू अभ्यास | इयत्ता - पाचवी | दिवस- तिसावा | Revised Bridge Course 2022

इयत्ता - पाचवी दिवस - तिसावा  मराठी गणित इंग्रजी विज्ञान Disclaimer:  विद्यार्थी, पालक व शिक्षक यांच्या सोईसाठी हा दिवस निहाय अभ्यास प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्रस्तुत अभ्यासक्रम निर्मितीचे सर्वाधिकार महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक …

पुनर्रचित सेतू अभ्यास | इयत्ता -सहावी | दिवस- तिसावा | Revised Bridge Course 2022

इयत्ता - सहावी दिवस - तिसावा  मराठी गणित इंग्रजी विज्ञान परिसर अभ्यास Disclaimer:  विद्यार्थी, पालक व शिक्षक यांच्या सोईसाठी हा दिवस निहाय अभ्यास प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्रस्तुत अभ्यासक्रम निर्मितीचे सर्वाधिकार महाराष्ट्र रा…

Load More
That is All