Showing posts from January, 2023

बदली पात्र प्रक्रिया व पुढील अपडेट

बदली पात्र प्रक्रिया व पुढील अपडेट सुधारित बदली अपडेट आजचे पत्र ✳️ बदलीपात्र शिक्षकांची बदली प्रक्रिया (Eligible Round-1) 3 फेब्रुवारी रोजी पूर्ण होईल. ➡️ बदली झालेल्या शिक्षकांची यादी,विस्थापित झालेल्या शिक्षकांची यादी आणि सुध…

शिष्यवृत्ती परीक्षा हॉलतिकीट २०२३ | Scholarship Exam Hall Ticket 2023

शिष्यवृत्ती परीक्षा हॉलतिकीट २०२३ Scholarship Exam Hall Ticket 2023 12 फेब्रुवारी 2023 रोजी होणाऱ्या पाचवी व आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षेचे हॉलतिकीट शाळेच्या लॉगिनमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. शाळांनी user id म्हणून आपल्या श…

इयत्ता - चौथी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र.२० २०. कोलाज |std 4th marathi online test (Kolaj)

इयत्ता - चौथी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र.२० २०. कोलाज (Kolaj) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला किती मार्क्स (गुण) मिळाले हे …

जिल्हानंतर्गत बदली २०२३ महत्वाचे पत्र

जिल्हानंतर्गत बदली २०२३ सध्या बदल नाही     जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या संगणकीय ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबतचे धोरण संदर्भाधीन दिनांक ७.४.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आले आहे. सद्य:स्थितीत …

महागाई भत्त्यात 4% वाढ | आता 34 % वरून 38 % भत्ता मिळणार

महागाई भत्त्यात 4% वाढ महागाई भत्ता 34% वरून 38 % १) सध्याचे *मूळ (बेसिक)* वेतन लिहा.. २) *महागाई भत्ता* टक्केवारी लिहा. (४ टक्के वाढ होऊन ३८ टक्के झाला आहे.) ३) घरभाडे *टक्केवारी* निवडा. ४) वाहनभत्ता (TA) दर लिहा. ५) आपण …

नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 | Navodaya Vidyalaya Entrance Exam 2023

नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023  Navodaya Vidyalaya Entrance Exam 2023 परिचय राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (1986) नुसार, भारत सरकारने जवाहर नवोदय विद्यालय (JNVs) सुरू केले. सध्या जेएनव्ही 27 राज्ये आणि 08 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प…

शिष्यवृत्ती परीक्षा अंतिम निकाल 2022| Scholarship Exam Final Result 2022

शिष्यवृत्ती परीक्षा  अंतिम निकाल 2022 Scholarship Exam Final Result 2022 ( इयत्ता 5 वी  व इयत्ता 8 वी) MSCE Pune Scholarship Result 2022 (July 31st 2022) PUP/PSS Result 5th & 8th Shishyvrutti pariksha antim Nikal 202…

Load More
That is All