इयत्ता - तिसरी विषय- गणित घटकनिहाय ऑनलाईन टेस्ट

 

इयत्ता - तिसरी 

विषय- गणित 

घटकनिहाय ऑनलाईन टेस्ट
खाली घटक निहाय ऑनलाईन टेस्ट लिंक दिलेल्या आहेत. आपणास ज्या घटकाची ऑनलाईन टेस्ट सोडवायची आहे ती आपण खालील घटकासमोरील 
Click Here  नावावर क्लिक करून सोडवू शकता.


घटकाचे नाव

टेस्ट लिंक

1.भौमितिक आकृत्यांची ओळख

इथे क्लिक करा

2. संख्याज्ञान

इथे क्लिक करा

3. बेरीज : बिनहातच्याची

इथे क्लिक करा

4. वजाबाकी : बिनहातच्याची

इथे क्लिक करा

5. गुणाकार

इथे क्लिक करा

6. नाणी व नोटा

इथे क्लिक करा

7. मापन

इथे क्लिक करा

8. आकृतिबंध


9. सममिती


Thanks

Post a Comment (0)