इयत्ता - पाचवी | विषय - मराठी | घटकनिहाय ऑनलाईन टेस्ट | std 5th Marathi Online Test

  इयत्ता - पाचवी

विषय - मराठी

घटकनिहाय ऑनलाईन टेस्ट
खाली घटक निहाय ऑनलाईन टेस्ट लिंक दिलेल्या आहेत. आपणास ज्या घटकाची ऑनलाईन टेस्ट सोडवायची आहे ती आपण खालील घटकासमोरील Click Here  नावावर क्लिक करून सोडवू शकता.

प्रथम सत्र - १ ते १३
द्वितीय सत्र - १४ ते २७


पाठाचे नाव

टेस्ट लिंक

१. माय मराठी!

इथे क्लिक करा

२. बंडूची इजार

इथे क्लिक करा

३. वल्हवा रं वल्हवा

इथे क्लिक करा

४. सावरपाडा एक्सप्रेस : कविता राऊत

इथे क्लिक करा

५. मुंग्यांच्या जगात

इथे क्लिक करा

६. माहेर

इथे क्लिक करा

७. अरण्यलिपी

इथे क्लिक करा

८. प्रिय बाई

इथे क्लिक करा

९. जनाई

इथे क्लिक करा

१०. रंग जादुचे पेटीमधले

इथे क्लिक करा

११. कठीण समय येता...

इथे क्लिक करा

१२. माळीण गाव : एक घटना

इथे क्लिक करा

१३. सण एक दिन !


१४. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज

इथे क्लिक करा

१५. आपल्या समस्या - आपले उपाय

इथे क्लिक करा

१६. स्वच्छतेचा प्रकाश

इथे क्लिक करा

१७. पुस्तके

इथे क्लिक करा

१८. कारागिरी

इथे क्लिक करा

१९. वासरू

इथे क्लिक करा

२०. माझं शाळेचं नक्की झालं!


२१. प्रश्न विचारा पुन्हा पुन्हा


२२.अति तिथं माती


२३. छत्रपती राजर्षी शाहूमहाराज


२४. कापणी


२५. ढोल


२६. पाण्याची गोष्ट


२७. अभंगThanks

Post a Comment (0)