Showing posts from December, 2022

इयत्ता - चौथी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र.१९ १९. हें कोण गे आई? | std 4th Marathi Online Test He kon ge aai?

इयत्ता - चौथी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र.१९ १९. हें कोण गे आई? (He kon ge aai?) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला किती मार्…

इयत्ता - चौथी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र.१८ १८. जननायक बिरसा मुंडा | std 4th Marathi Online test Jannayak Birsa Munda

इयत्ता - चौथी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र.१८ १८. जननायक बिरसा मुंडा (Jannayak Birsa Munda) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला …

इयत्ता - चौथी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र.१७ १७. म्हणींच्या गमती | std 4th Marathi online test Mhaninchya Gamti

इयत्ता - चौथी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र.१७ १७. म्हणींच्या गमती  (Mhaninchya Gamti) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला किती मार्क्…

इयत्ता - चौथी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र.१६ १६. झुळूक मी व्हावे | std 4th Marathi Online Test Zuluk me Vhave

इयत्ता - चौथी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र.१६ १६. झुळूक मी व्हावे  (Zuluk me Vhave) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला किती मार्क…

इयत्ता - ५ वी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १९ १९. वासरू |std 5th Marathi Online Test Vasaru

इयत्ता - ५ वी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १९ १९. वासरू (Vasaru) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला किती मार्क्स (गुण) मिळाले…

इयत्ता - ५ वी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १८ १८. कारागिरी |std 5th Marathi online test Karagiri

इयत्ता - ५ वी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १८ १८. कारागिरी (Karagiri) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला किती मार्क्स (गुण) मि…

इयत्ता - ५ वी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १७ १७. पुस्तके |std 5th Marathi Online Test Pustake

इयत्ता - ५ वी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १७ १७. पुस्तके (Pustake) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला किती मार्क्स (गुण) मिळाल…

इयत्ता - ५ वी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १६ १६. स्वच्छतेचा प्रकाश |std 5th Marathi online test Swachatecha Prakash

इयत्ता - ५ वी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १६ १६. स्वच्छतेचा प्रकाश (Swachatecha Prakash) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला कित…

इयत्ता - ५ वी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १५ १५. आपल्या समस्या आपले उपाय |std 5th Marathi Online Test Aapli Samsya Aaple Upay

इयत्ता - ५ वी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १५ १५. आपल्या समस्या आपले उपाय (Aapli Samsya Aaple Upay) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम…

इयत्ता - चौथी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र.१५ १५. आनंदाच झाड |std 4th Marathi online test Aanandach Zad

इयत्ता - चौथी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र.१५ १५. आनंदाच झाड (Aanandach Zad) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला किती मार्क्स (गुण)…

इयत्ता - चौथी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र.१४ १४. मिठाचा शोध | std 4th Marathi online test Mithacha Shodh)

इयत्ता - चौथी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र.१४ १४. मिठाचा शोध (Mithacha Shodh) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला किती मार्क्स (गुण)…

इयत्ता - ५ वी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १४ १४. राष्ट्रसंत तुकडोजीमहाराज| std 5th Marathi online test Rashtrasant Tukdoji Maharaj

इयत्ता - ५ वी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १४ १४. राष्ट्रसंत तुकडोजीमहाराज (Rashtrasant Tukdoji Maharaj) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो…

Load More
That is All