इयत्ता - सहावी | विषय - मराठी | घटकनिहाय ऑनलाईन टेस्ट | std 6th Marathi Online Test


इयत्ता - सहावी

विषय - मराठी

घटकनिहाय ऑनलाईन टेस्ट


खाली घटक निहाय ऑनलाईन टेस्ट लिंक दिलेल्या आहेत. आपणास ज्या घटकाची ऑनलाईन टेस्ट सोडवायची आहे ती आपण खालील घटकासमोरील इथे क्लिक करा  नावावर क्लिक करून सोडवू शकता.पाठाचे नाव

टेस्ट लिंक

१. बलसागर भारत होवो

इथे क्लिक करा

२. सायकल म्हणते, मी आहे ना!

इथे क्लिक करा

३. डॉ. कलाम यांचे बालपण

इथे क्लिक करा

४. गवतफुला रे! गवतफुला!

इथे क्लिक करा

५. बाकी वीस रुपयांचं काय?

इथे क्लिक करा

६. पण थोडा उशीर झाला ...

७. आपले परमवीर

इथे क्लिक करा

८. माय

इथे क्लिक करा

९. वारली चित्रकला

इथे क्लिक करा

१०. सुगंधी सृष्टी

इथे क्लिक करा

११. माझ्या आज्यानं पंज्यानं

इथे क्लिक करा

१२. मला मोठ्ठ व्हायचंय

इथे क्लिक करा

१३. आपली सुरक्षा, आपले उपाय!

इथे क्लिक करा

१४. आतां उजाडेल


१५. बालसभा


१६. सफर मेट्रोची


१७. दुखणं बोटभर


१८. बहुमोल जीवन


१९. मले बाजाराला जायाचं बाई!


२०. ओळख थोरांची


२१. या काळाच्या भाळावरती


२२. वडिलांस पत्र


२३. परिवर्तन विचारांचे


२४. रोजनिशी


२५. नवा पैलू


२६. संतवाणीThanks

Post a Comment (0)