इयत्ता- आठवी | विषय - विज्ञान | घटकनिहाय ऑनलाईन टेस्ट

 इयत्ता - आठवी

विषय - विज्ञानखाली घटक निहाय ऑनलाईन टेस्ट लिंक दिलेल्या आहेत. आपणास ज्या घटकाची ऑनलाईन टेस्ट सोडवायची आहे ती आपण खालील घटकासमोरील 
Click Here  नावावर क्लिक करून सोडवू शकता.

सौजन्य - 𝐌𝐢𝐧𝐝𝐬𝐭𝐢𝐱 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐬𝐭

पाठाचे नाव

टेस्ट लिंक

१. सजीव सृष्टी व सूक्ष्मजीवांचे वर्गीकरण 

 Click Here

२. आरोग्य व रोग

Click Here 

३. बल व दाब

Click Here

४. धाराविद्युत आणि चुंबकत्व

Click Here 

५. अणूचे अंतरंग

Click Here 

६. द्रव्याचे संघटन

Click Here 

७. धातू - अधातू

Click Here 

८. प्रदूषण 

Click Here 

९. आपत्ती व्यवस्थापन

Click Here 

१०. पेशी व पेशी अंगके

Click Here 

११.  मानवी शरीर व इंद्रिय संस्था

 

१२.  आम्ल, आम्लारी ओळख

 

१३. रासायनिक बदल व रासायनिक धर्म

 

१४. उष्णतेचे मापन व परिणाम

 

१५. ध्वनी

 

१६. प्रकाशाचे परावर्तन 

 

१७. मानवनिर्मित पदार्थ

 

१८. परिसंस्था

 

१९. ताऱ्यांची जीवनयात्रा 

 

1 Comments

Thanks

Post a Comment