Showing posts from June, 2024

MHT CET निकाल 2024:

MHT CET निकाल 2024:   राज्य CET सेल, महाराष्ट्र PCM आणि PCB साठी MHT CET 2024 चा निकाल 16 जून 2024 रोजी संध्याकाळी 6 वाजता घोषित करेल. MHT CET निकाल 2024 लिंक cetcell.mahacet.org वर अपडेट केली जाईल.  MHT CET निकाल तपासण्यासाठी,…

Load More
That is All