इयत्ता - सहावी विषय - गणित घटकनिहाय ऑनलाईन टेस्ट

 

इयत्ता - सहावी 

विषय - गणित

घटकनिहाय ऑनलाईन टेस्ट

खाली घटक निहाय ऑनलाईन टेस्ट लिंक दिलेल्या आहेत. आपणास ज्या घटकाची ऑनलाईन टेस्ट सोडवायची आहे ती आपण खालीलघटकासमोरील Click Here नावावर क्लिक करून सोडवू शकता.


पाठाचे नाव

टेस्ट लिंक

1. भूमितीतील मूलभूत संबोध

Click Here

2. कोन

Click Here

3. पूर्णांक संख्या

Click Here

4. अपूर्णांकावरील क्रिया

Click Here

5. दशांश अपूर्णांक

Click Here

6. स्तंभालेख

Click Here

7. सममिती


8. विभाज्यता


9. मसावि - लसावि

1 Comments

Thanks

Post a Comment