Showing posts from September, 2020

आंतरजिल्हा बदलीसाठी आवश्यक दाखले

आंतरजिल्हा बदलीसाठी आवश्यक दाखले {tocify} $title={Table of Contents} सर्व आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांचे मनःपूर्वक अभिनंदन व भावी शैक्षणिक जीवन प्रवासासाठी शुभेच्छा..!  उपशिक्षक पदावर कार्यरत असल्याचा दाखला Download खाते चौक…

Load More
That is All