Showing posts from October, 2021

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - ५ | Saptahik Shishyavrutyi Exam - 5

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - ५ विषय - गणित Saptahik Shishyavrutyi Exam - 5 कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholarship Exam 5th Class Question Paper यश संपा…

पाचवी-शिष्यवृत्ती-इंग्रजी-Writing contracted forms

पाचवी शिष्यवृत्ती परीक्षा इंग्रजी Writing Contracted Forms वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला किती मार्क्स (गुण) मिळाले हे कमेंट करून नक्की …

शिकू आनंदे भाग - १८ वा | Learn with fun Part -18

शिकू आनंदे - (Learn With Fun) राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING, MAHARASHTRA, PUNE आयोजित राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे च्या…

NAS EXAM SAMPLE PAPERS STANDARD - 8 | राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण चाचणी इयत्ता - ८ वी

NAS EXAM SAMPLE PAPERS STANDARD - 8   इयत्ता - आठवी  राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण चाचणी अर्थात NAS चाचणी 12 नोव्हेंबर 2021 रोजी होणार आहे. सदर चाचणी यावर्षी 3 री, 5 वी, 8 वी व 10 वी या वर्गातील विद्यार्थ्यांची Random पद्धतीने श…

NAS EXAM SAMPLE PAPERS STANDARD - 7 | राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण चाचणी इयत्ता - ७ वी

NAS EXAM SAMPLE PAPERS STANDARD - 7  इयत्ता - सातवी  राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण चाचणी अर्थात NAS चाचणी 12 नोव्हेंबर 2021 रोजी होणार आहे. सदर चाचणी यावर्षी 3 री, 5 वी, 8 वी व 10 वी या वर्गातील विद्यार्थ्यांची Random पद्धतीने श…

NAS EXAM SAMPLE PAPERS STANDARD - 6 | राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण चाचणी इयत्ता - ६ वी

NAS EXAM SAMPLE PAPERS STANDARD - 6   इयत्ता - सहावी  राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण चाचणी अर्थात NAS चाचणी 12 नोव्हेंबर 2021 रोजी होणार आहे. सदर चाचणी यावर्षी 3 री, 5 वी, 8 वी व 10 वी या वर्गातील विद्यार्थ्यांची Random पद्धतीने शा…

NAS EXAM SAMPLE PAPERS STANDARD - 5 | राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण चाचणी इयत्ता - ५ वी

NAS EXAM SAMPLE PAPERS STANDARD -5  इयत्ता - पाचवी  राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण चाचणी अर्थात NAS चाचणी 12 नोव्हेंबर 2021 रोजी होणार आहे. सदर चाचणी यावर्षी 3 री, 5 वी, 8 वी व 10 वी या वर्गातील विद्यार्थ्यांची Random पद्धतीने शाळा…

NAS EXAM SAMPLE PAPERS STANDARD -4 | राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण चाचणी इयत्ता - ४ थी

NAS EXAM SAMPLE PAPERS STANDARD -4  इयत्ता - चौथी   राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण चाचणी अर्थात NAS चाचणी 12 नोव्हेंबर 2021 रोजी होणार आहे. सदर चाचणी यावर्षी 3 री, 5 वी, 8 वी व 10 वी या वर्गातील विद्यार्थ्यांची Random पद्धतीने श…

NAS EXAM SAMPLE PAPERS STANDARD -3 | राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण चाचणी इयत्ता - तिसरी

NAS EXAM SAMPLE PAPERS STANDARD -3   इयत्ता - तिसरी  राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण चाचणी अर्थात NAS चाचणी 12 नोव्हेंबर 2021 रोजी होणार आहे. सदर चाचणी यावर्षी 3 री, 5 वी, 8 वी व 10 वी या वर्गातील विद्यार्थ्यांची Random पद्धतीने श…

Load More
That is All