Showing posts from January, 2022

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 3 | Saptahik Shishyavrutyi Exam - 3

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 3  Saptahik Shishyavrutyi Exam - 3   विषय - गणित   कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholarship Exam 8th Class Questio…

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 20 | Saptahik Shishyavrutyi Exam - 20

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 20  Saptahik Shishyavrutyi Exam - 20  विषय - मराठी  कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholarship Exam 5th Class Questio…

शिकू आनंदे भाग - ३० वा | Learn with Fun Part - 30

शिकू आनंदे - (Learn With Fun) राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING, MAHARASHTRA, PUNE आयोजित शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पु…

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 2 | Saptahik Shishyavrutyi Exam - 2

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 2  Saptahik Shishyavrutyi Exam - 2   विषय - मराठी   कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholarship Exam 8th Class Questio…

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 19| Saptahik Shishyavrutyi Exam - 19

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 19  Saptahik Shishyavrutyi Exam - 19  विषय - गणित  कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholarship Exam 5th Class Question …

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राज्यस्तरीय प्रश्नमंजुषा |Prajasattak Dinanimitta Rajyastariy Prashnamanjusha

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राज्यस्तरीय प्रश्नमंजुषा  (Prajasattak Dinanimitta Rajyastariy Prashnamanjusha ) "उत्सव तीन रंगांचा   आभाळी आज सजला  नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी  ज्यांनी भारत देश घडविला" भारतीय प्रजासत्ताक दिवस…

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राज्यस्तरीय प्रश्नमंजुषा-खुला गट | Prajasattak Dinanimitta Rajyastariy Prashnamanjusha-Khula gat

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राज्यस्तरीय प्रश्नमंजुषा  (Prajasattak Dinanimitta Rajyastariy Prashnamanjusha ) (खुला गट ) "उत्सव तीन रंगांचा   आभाळी आज सजला  नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी  ज्यांनी भारत देश घडविला" भारतीय प्…

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राज्यस्तरीय प्रश्नमंजुषा-मोठा गट | Prajasattak Dinanimitta Rajyastariy Prashnamanjusha-Motha gat

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राज्यस्तरीय प्रश्नमंजुषा  (Prajasattak Dinanimitta Rajyastariy Prashnamanjusha ) (मोठा  गट ) "उत्सव तीन रंगांचा   आभाळी आज सजला  नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी  ज्यांनी भारत देश घडविला" भारतीय प्…

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राज्यस्तरीय प्रश्नमंजुषा-लहान गट |Prajasattak Dinanimitta Rajyastariy Prashnamanjusha-Lahan gat

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राज्यस्तरीय प्रश्नमंजुषा  (Prajasattak Dinanimitta Rajyastariy Prashnamanjusha ) (लहान गट ) "उत्सव तीन रंगांचा   आभाळी आज सजला  नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी  ज्यांनी भारत देश घडविला" भारतीय प्रज…

आठवी शिष्यवृत्ती - साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - १ | 8th Scholarship Exam - Saptahik shishyavrutti paper - 1

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - १  Saptahik Shishyavrutyi Exam - 1  विषय - इंग्रजी  कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholarship Exam 8th Class Question…

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 18 | Saptahik Shishyavrutyi Exam - 18

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 18   Saptahik Shishyavrutyi Exam - 18   विषय - बुद्धिमत्ता कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholarship Exam 5th Class Que…

शिकू आनंदे भाग - २९ वा | (Learn with Fun Part - 29 )

शिकू आनंदे - (Learn With Fun) राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING, MAHARASHTRA, PUNE आयोजित शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुण…

पाचवी शिष्यवृत्ती-मराठी-क्रियापद टेस्ट -२ | 5th-scholarship-Marathi-Kriyapad Test-2

पाचवी शिष्यवृत्ती मराठी क्रियापद टेस्ट -२   (Kriyapad Test-2) (टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा⤵️) शब्दांच्या जाती - नाम शब्दांच्या जाती - सर्वनाम शब्दांच्या जाती - विशेषण टेस्ट 1 शब्दांच्या जाती - विशेषण टेस्ट 2 शब्दांच्या जात…

Load More
That is All