Showing posts from November, 2022

इयत्ता - तिसरी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १८ १८. मजेशीर होड्या |std 3rd marathi online test Majeshir Hodya

इयत्ता - तिसरी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १८ १८. मजेशीर होड्या (Majeshir Hodya) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला किती…

इयत्ता - तिसरी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १९ १९. सुगी |std 3rd Marathi online test Sugi

इयत्ता - तिसरी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १९ १९. सुगी (Sugi) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला किती मार्क्स (गुण) मिळ…

इयत्ता - तिसरी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १७ १७. रानपाखरा |std 3rd marathi online test Ranpakhara

इयत्ता - तिसरी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १७ १७. रानपाखरा (Ranpakhara) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला किती मार्क्स (…

इयत्ता - तिसरी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १६ १६. सण आनंदाचा क्षण |std 3rd Marathi online test San Aanandacha kshan

इयत्ता - तिसरी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १६ १६. सण आनंदाचा क्षण (San Aanandacha kshan) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाल…

इयत्ता - तिसरी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १५ १५. सुट्टीच्या दिवसांत |std 3rd Marathi online test Suttichya Divsant

इयत्ता - तिसरी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १५ १५. सुट्टीच्या दिवसांत (Suttichya Divsant) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाल…

इयत्ता - तिसरी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १४ १४. खजिनाशोध |std 3rd Marathi online test Khajinashodh

इयत्ता - तिसरी विषय - मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र. १४ १४. खजिनाशोध (Khajinashodh) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला किती मार्क्स (…

5 वी व 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा 2023 फॉर्म कसा भरावा? | How to fill scholarship exam form 2023?

5 वी व 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा फॉर्म कसा भरावा? How to fill scholarship exam form 2023?  Shortcode: {tocify} $title={Table of Contents}   How to fill scholarship exam form standard 5th & 8 th? पूर्व उच्च प्राथमिक / पूर्व …

बालदिन राज्यस्तरीय प्रश्नमंजुषा 2023 - खुला गट | Baldin Rajyastariy Prashnamanjusha २०२३ - Khula gat

बालदिन राज्यस्तरीय प्रश्नमंजुषा 2023 ( खुला गट ) Baldin Rajyastariy Prashnamanjusha २०२३ ( Khula Gat ) भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्मदिवस संपूर्ण भारतात  'बालदिन'   म्हणून साजरा केला जातो. पंड…

बालदिन राज्यस्तरीय प्रश्नमंजुषा 2023 - मोठा गट | Baldin Rajyastariy Prashnamanjusha २०२३ - motha gat

बालदिन राज्यस्तरीय प्रश्नमंजुषा 2023 ( मोठा गट ) Baldin Rajyastariy Prashnamanjusha २०२३ ( motha Gat ) भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्मदिवस संपूर्ण भारतात  'बालदिन'   म्हणून साजरा केला जातो. पंड…

बालदिन राज्यस्तरीय प्रश्नमंजुषा 2023- लहान गट | Baldin Rajyastariy Prashnamanjusha २०२३- Lahan Gat

बालदिन राज्यस्तरीय प्रश्नमंजुषा 2023 ( लहान गट ) Baldin Rajyastariy Prashnamanjusha २०२३ ( Lahan Gat ) भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्मदिवस संपूर्ण भारतात  'बालदिन'   म्हणून साजरा केला जातो. पंडि…

बालदिन राज्यस्तरीय प्रश्नमंजुषा 2023 | Baldin Rajyastariy Prashnamanjusha २०२३

बालदिन राज्यस्तरीय प्रश्नमंजुषा 2023 (Baldin Rajyastariy Prashnamanjusha २०२३ ) भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्मदिवस संपूर्ण भारतात  'बालदिन'   म्हणून साजरा केला जातो. पंडित नेहरुंना लहान मुले फ…

शिष्यवृत्ती परीक्षा अंतरिम निकाल 2022 | Scholarship Exam Interim Result 2022

शिष्यवृत्ती परीक्षा  अंतरिम निकाल 2022 Scholarship Exam Interim Result 2022 ( इयत्ता 5 वी  व इयत्ता 8 वी) MSCE Pune Scholarship Result 2022 (July 31st 2022) PUP/PSS Result 5th & 8th Shishyvrutti pariksha antarim Nikal…

Load More
That is All