Showing posts from December, 2021

शिकू आनंदे भाग - २६ वा | Learn with Fun part - 26

शिकू आनंदे - (Learn With Fun) राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING, MAHARASHTRA, PUNE आयोजित शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे च…

पाचवी-शिष्यवृत्ती-मराठी-वृत्तपत्रातील जाहिरातींवर आधारित प्रश्न /5th-scholarship-marathi-vruttapatratil jahiratinvar aadharit prashna

पाचवी शिष्यवृत्ती मराठी वृत्तपत्रातील जाहिरातींवर आधारित प्रश्न (Vruttapatratil Jahiratinvar Aadharit Prashna    ) वृत्तपत्रातील जाहिरातींवर आधारित प्रश्न हा घटक आपल्याला पूर्ण पैकी पूर्ण गुण मिळवून देणारा घटक आहे. कारण उत्तरे …

जिजाऊ ते सावित्री - सन्मान महाराष्ट्राच्या लेकीचा अभियान २०२२

जिजाऊ ते सावित्री  सन्मान महाराष्ट्राच्या लेकीचा अभियान दि.३ जानेवारी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले जयंती पासून १२ जानेवारी राजमाता जिजाऊ जयंतीपर्यंत 'सन्मान महाराष्ट्राच्या लेकीचा अभियान' राबविण्यात येत आहे.त्यासंदर्भात…

पाचवी शिष्यवृत्ती - गणित - दशमान परिमाणे- लांबी | 5thScholarship - Math -Dashman Parimane - Lambi

पाचवी शिष्यवृत्ती विषय - गणित दशमान परिमाणे- लांबी वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम कर…

पाचवी शिष्यवृत्ती - गणित - दशमान परिमाणे- वस्तुमान |5thScholarship -Math- Dashman Parimane -Vastuman

पाचवी शिष्यवृत्ती गणित दशमान परिमाणे- वस्तुमान वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम करा मगच…

पाचवी शिष्यवृत्ती - गणित - दशमान परिमाणे- धारकता |5thScholarship -Math -Dashman Parimane- Dharakta

पाचवी शिष्यवृत्ती गणित दशमान परिमाणे- धारकता वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम करा मगच ऑन…

पाचवी शिष्यवृत्ती - गणित - त्रिकोण, चौरस, आयत |5thscholarship -Math- Trikon,Chauras,Aayat

पाचवी शिष्यवृत्ती गणित त्रिकोण, चौरस, आयत वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम करा मगच ऑनलाईन…

पाचवी शिष्यवृत्ती - गणित - कालमापन |5thScholarship - Math - Kalmapan

पाचवी शिष्यवृत्ती गणित कालमापन वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम करा मगच ऑनलाईन सोडवा तरच …

पाचवी शिष्यवृत्ती - गणित - व्यवहारी अपूर्णांक (तुलना, बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार )|5thScholarship-Math-Fraction

पाचवी शिष्यवृत्ती गणित व्यवहारी अपूर्णांक (तुलना, बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार ) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लि…

पाचवी शिष्यवृत्ती - गणित - समांतर रेषा व लंब रेषा |5th Scholarship - Samantar resha Lamb resha

पाचवी शिष्यवृत्ती गणित समांतर रेषा व लंब रेषा वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम करा मगच ऑनल…

पाचवी शिष्यवृत्ती - गणित - आकृतिबंध |5thScholarship - Math - Akrutibandh

पाचवी शिष्यवृत्ती गणित आकृतिबंध वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम करा मगच ऑनलाईन सोडवा तरच आप…

पाचवी शिष्यवृत्ती - गणित - पदावली | 5th Scholarship - Math - Padavali

पाचवी शिष्यवृत्ती  गणित  पदावली      गणितात विधानांचे लेखन सोपे व सुटसुटीत होण्यासाठी अक्षरांचा वापर केला जातो.  एखादया उदाहरणात एकापेक्षा अधिक क्रिया असतील तर त्या क्रिया एका निश्चित क्रमाने कराव्या लागतात.जर …

पाचवी शिष्यवृत्ती - गणित - दशांश अपूर्णांक | 5thScholarship-Dashansh Apurnank

पाचवी शिष्यवृत्ती  गणित  दशांश अपूर्णांक    ज्या अपूर्णांकाचे छेद 10 किंवा 10 च्या पटीत असतात त्या अपूर्णांकाला दशांश अपूर्णांक म्हणतात. उदा: 225/10, 45/100,17/1000 इ. वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल…

शिष्यवृत्ती परीक्षा अंतिम निकाल 2021 | Scholarship Exam Final Result 2021

शिष्यवृत्ती परीक्षा  अंतिम निकाल 2021 Scholarship Exam  Final 2021 ( इयत्ता 5 वी  व इयत्ता 8 वी) MSCE Pune Scholarship Result 2021 (August 12th 2021) PUP/PSS Result 5th & 8th Shishyvrutti pariksha antim Nikal 2021 12 ऑ…

राष्ट्रीय गणित दिन प्रश्नमंजुषा प्रमाणपत्र | National Mathematics Day 2021 Certificates

राष्ट्रीय गणित दिन  प्रश्नमंजुषा प्रमाणपत्र (National Mathematics Day Prashnamanjusha Pramanpatra) राष्ट्रीय गणित दिनानिमित्त  'प्रश्नमंजुषा स्पर्धा '  आयोजित करण्यात आली होती. सदर स्पर्धेचे प्रमाणपत्र आपल्या EMAIL ID…

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - १३ | Saptahik Shishyavrutyi Exam - 13

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर -  १३ Saptahik Shishyavrutyi Exam - 13 विषय - बुद्धिमत्ता चाचणी कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholarship Exam 5th Class Question…

पाचवी शिष्यवृत्ती - इंग्रजी - Sentense Formation| 5th Scholarship- English

पाचवी शिष्यवृत्ती  इंग्रजी  Sentense Formation      वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच…

Load More
That is All