पाचवी शिष्यवृत्ती - बुद्धिमत्ता चाचणी - घटकनिहाय प्रश्नसंच


शिष्यवृत्ती परीक्षा 
इयत्ता - पाचवी 

विषय- बुद्धिमत्ता चाचणी
खाली घटक निहाय ऑनलाईन टेस्ट लिंक दिलेल्या आहेत. आपणास ज्या घटकाची ऑनलाईन टेस्ट सोडवायची आहे ती आपण खालील घटकासमोरील 
Click Here  नावावर क्लिक करून सोडवू शकता.


घटकाचे नाव

टेस्ट लिंक

1. आकलन-सुचनापालन 

 Click Here

2. आकलन- संख्यामालिका

 Click Here

3. आकलन- इंग्रजी वर्णमाला/अक्षरमाला

   Click Here 

4. वर्गीकरण – शब्दसंग्रह

  Click Here 

5. वर्गीकरण- संख्या

   Click Here 

6. वर्गीकरण- आकृत्या

 Click Here

7. क्रम ओळखणे- संख्यामालिका

  Click Here 

8. क्रम ओळखणे-आकृत्यांची मालिका

 Click Here

9. क्रम ओळखणे-चिन्हांची मालिका

 Click Here

10. क्रम ओळखणे-चुकीचे पद ओळखणे

Click Here

11. तर्कसंगती व अनुमान – वय

 Click Here 

12. तर्कसंगती व अनुमान -नातेसंबंध

Click Here

13. तर्कसंगती व अनुमान – इतर

Click Here 

14. तर्कसंगती व अनुमान – आकृत्या मोजणे 

Click Here 

15. प्रतिबिंब – जलप्रतिबिंब -१

प्रतिबिंब - जलप्रतिबिंब - २

 Click Here


Click Here 2

16. प्रतिबिंब –आरशातील प्रतिमा -१

प्रतिबिंब - आरशातील प्रतिमा -२

 Click Here


Click Here 2

17. समसंबंध- शब्दसंग्रह 

Click Here

Click Here - 2 

18. समसंबंध-आकृत्या

 Click Here

19. समसंबंध- संख्या

Click Here 

20. समान पद ओळखणे- आकृत्या 

 Click Here

21. कूटप्रश्न - रांगेतील स्थान

Click Here 

22. कूटप्रश्न - दिशा

Click Here

23. कूटप्रश्न- दिनदर्शिका

 Click Here

24. कूटप्रश्न- कोडे

Click Here 

25. कूटप्रश्न- वेन आकृती

Click Here 

26. गटाशी जुळणारे पद- शब्दसंग्रह

 Click Here

Click Here

27. गटाशी जुळणारे पद – आकृत्या

 

28. गटाशी जुळणारे पद- संख्या

Click Here 

29. सांकेतिक भाषा- अक्षरांसाठी अक्षरांचा वापर

Click Here

30. सांकेतिक भाषा- अक्षरांसाठी अंकांचा वापर

Click Here

31. सांकेतिक भाषा- अक्षरांसाठी चिन्हांचा वापर

 

32. सांकेतिक भाषा- अंकांसाठी अंकांचा वापर

Click Here 

33. सांकेतिक भाषा- अंकांसाठी चिन्हांचा वापर

 

34. विशेष प्रश्न- भावनिक बुद्धिमत्ता

 Click Here

35. विशेष प्रश्न- सामाजिक बुद्धिमत्ता

 Click Here 

36. संकीर्ण प्रश्न

 

6 Comments

Thanks

 1. English medium asel tr link pathva na

  ReplyDelete
 2. Sujit Shankar rathod

  ReplyDelete
 3. Swarup Anil Aher

  ReplyDelete
 4. दीपक सुनील चव्हाण

  ReplyDelete
 5. दीपक सुनील चव्हाण

  ReplyDelete
 6. सागर परमेश्वर हाजगूडे

  ReplyDelete
Post a Comment