पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा पेपर | Std 5 th Scholarship Exam Practice Paper

 

पूर्व उच्च प्राथमिक  शिष्यवृत्ती सराव परीक्षा पेपर 

 Std 5 th Scholarship Exam Practice Paper


पाचवी शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या तयारीसाठी आणि भरपूर सरावासाठी  खालील  Click Here   बटनावर क्लिक करा आणि ऑनलाईन टेस्ट सोडवा.


अ.क्र.

विषय

लिंक

पेपर 1

मराठी

Click Here

पेपर 2

गणित

Click Here

पेपर 3

इंग्रजी

Click Here

पेपर 4

बुद्धिमत्ता चाचणी

Click Here

पेपर 5

मराठी

Click Here

पेपर 6

गणित

Click Here

पेपर 7

इंग्रजी

Click Here

पेपर 8

बुद्धिमत्ता चाचणी

Click Here

पेपर 9

मराठी

Click Here

पेपर 10

गणित

Click Here

पेपर 11

इंग्रजी

Click Here

पेपर 12

बुद्धिमत्ता चाचणी

Click Here

पेपर 13

मराठी

Click Here

पेपर 14

गणित

Click Here

पेपर 15

इंग्रजी

Click Here

पेपर 16

बुद्धिमत्ता चाचणी

Click 

Here

पेपर 17

मराठी

Click Here

पेपर 18

गणित

Click Here

पेपर 19

इंग्रजी

Click Here

पेपर 20

बुद्धिमत्ता चाचणी

Click Here

पेपर 21

मराठी

Click Here

पेपर 22

गणित

Click Here

पेपर 23

इंग्रजी

Click Here

पेपर 24

बुद्धिमत्ता चाचणी

Click Here

पेपर 25

मराठी

Click Here

पेपर 26

गणित

Click Here

पेपर 27

इंग्रजी

Click Here

पेपर 28

बुद्धिमत्ता चाचणी

Click Here

पेपर 29

मराठी

Click Here

पेपर 30

गणित

Click Here

पेपर 31

इंग्रजी

Click Here

पेपर 32

बुद्धिमत्ता चाचणी

Click Here
3 Comments

Thanks

Post a Comment