Showing posts from February, 2022

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 28 | Saptahik Shishyavrutyi Exam - 28

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 28  Saptahik Shishyavrutyi Exam - 28  विषय - English  कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholarship Exam 5th Clas…

छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त प्रश्नमंजुषा प्रमाणपत्र | (Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayantinimitta Prashnamanjusha Pramanpatra )

छत्रपती शिवाजी महाराज  जयंतीनिमित्त प्रश्नमंजुषा प्रमाणपत्र  (Chatrapati Shivaji Maharaj Jayantinimitta Prashnamanjusha Pramanpatra )   छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमित्त राज्यस्तरीय प्रश्नमंजुषा स्पर्धा आयोजित करण्यात आल…

पाचवी-शिष्यवृत्ती-इंग्रजी -5th scholarship-English-Writing Word Register test -2

पाचवी शिष्यवृत्ती  इंग्रजी  Writing Word Register Test-2 वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला किती मार्क्स (गुण) मिळाले हे कमेंट करून नक्की…

इयत्ता-आठवी- साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 7 | std-8 th-Saptahik Shishyavrutyi Exam - 7

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 7  Saptahik Shishyavrutyi Exam - 7     विषय - मराठी    कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholarship Exam 8th Class…

इयत्ता-पाचवी- साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 27|Std-5th-Saptahik Shishyavrutyi Exam - 27

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 27   Saptahik Shishyavrutyi Exam - 27   विषय - बुद्धिमत्ता  कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholarship Exam 5th…

पाचवी-शिष्यवृत्ती-बुद्धिमत्ता चाचणी-समसंबंध (शब्दसंग्रह) टेस्ट- २|5th-scholarship-Buddhimatta-samsambndh-shabdsangrah-test2

पाचवी शिष्यवृत्ती बुद्धिमत्ता चाचणी समसंबंध ( शब्दसंग्रह ) टेस्ट- २ वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्…

पाचवी-शिष्यवृत्ती -इंग्रजी-Std-5th-Scholarship-English-Comparisons Test - 2

पाचवी शिष्यवृत्ती  इंग्रजी  Comparisons Test - 2 वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम करा मग…

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 26 | Saptahik Shishyavrutyi Exam - 26

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 26  Saptahik Shishyavrutyi Exam - 26  विषय - मराठी  कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholarship Exam 5th Class Qu…

छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त प्रश्नमंजुषा |Chatrapati Shivaji Maharaj Jayantinimitta Prashnamanjusha

छत्रपती शिवाजी महाराज  जयंतीनिमित्त प्रश्नमंजुषा  (Chatrapati Shivaji Maharaj Jayantinimitta Prashnamanjusha) मृत्तीकेचे पावित्र्य तव राखिले  स्वराज्यस्वप्न तव साकारीले ..... गर्जुनिया केलासी हिंदोत्सव साजरा  शिवराया तूज मानाचा म…

शिकू आनंदे भाग - ३३ वा | Learn with Fun Part - 33

शिकू आनंदे - (Learn With Fun) राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING, MAHARASHTRA, PUNE आयोजित शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद…

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 25 | Saptahik Shishyavrutyi Exam - 25

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 25  Saptahik Shishyavrutyi Exam - 25  विषय - इंग्रजी  कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholarship Exam 5th Class Q…

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 6 | Saptahik Shishyavrutyi Exam - 6

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 6  Saptahik Shishyavrutyi Exam - 6    विषय - गणित   कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholarship Exam 8th Class Que…

शिकू आनंदे भाग - ३२ वा | Learn with Fun Part - 32

शिकू आनंदे - (Learn With Fun) राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING, MAHARASHTRA, PUNE आयोजित शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद …

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 24 | Saptahik Shishyavrutyi Exam - 24

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 24  Saptahik Shishyavrutyi Exam - 24  विषय - गणित  कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholarship Exam 5th Class Quest…

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 23 | Saptahik Shishyavrutyi Exam - 23

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 23  Saptahik Shishyavrutyi Exam - 23  विषय - मराठी  कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholarship Exam 5th Class Quest…

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 5 | Saptahik Shishyavrutyi Exam - 5

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 5   Saptahik Shishyavrutyi Exam - 5    विषय - मराठी   कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholarship Exam 8th Class Qu…

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 22 | Saptahik Shishyavrutyi Exam - 22

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - 22  Saptahik Shishyavrutyi Exam - 22  विषय - बुद्धिमत्ता चाचणी  कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholarship Exam 5th …

Load More
That is All