Showing posts from October, 2015

@गणित ट्रिक्स@

🌼मजेशीर गणिती क्लुप्ती🌼 मित्रानो वर्ग संख्या विद्यार्थ्याकडून पाठ करुण घेणे मोठे जिकिरिचे काम असते। जरी वर्ग संख्या पाठ करुण घेतल्या तरी परीक्षेत ऐनवेळी गोंधळ उडू शकतो। शिष्यवृत्ति परीक्षेत अशा प्रकारचा प्रश्न असतो। उद…

सहज सुचलेला उपक्रम- ज्योती बेलवले

😺😈😽😼👽🐱🐸🐷🐵🌞🎅😊           संभाषणासाठी मुखवटे तयार करणे 👇👇👇👇👇👇 आज वर्गात दुपार नंतर कोणता उपक्रम घ्यावा या विचारात असतानाच मुली माझ्याकडे आल्या आणि म्हणाल्या मॅडम आज आपण चित्र काढुयात मला ही थोड़े हायसे झाले …

Load More
That is All