Showing posts from April, 2023

शिष्यवृत्ती परीक्षा अंतरिम निकाल 2023 Scholarship Exam Interim Result 2023 ( इयत्ता 5 वी व इयत्ता 8 वी)

शिष्यवृत्ती परीक्षा  अंतरिम निकाल 2022 Scholarship Exam Interim Result 2023 ( इयत्ता 5 वी  व इयत्ता 8 वी) MSCE Pune Scholarship Result 2023 (29 April 2023) PUP/PSS Result 5th & 8th Shishyvrutti pariksha antarim Nikal…

NMMS EXAM 2022-23 SELECTION LIST

NMMS EXAM 2022-23 SELECTION LIST क दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०२२-२३ इ.८ वी साठी परीक्षा दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ निवडयादीबाबत. सन २००७-०८ पासून राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शि…

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. ३५ Navoday Exam Practice Paper No. 35 विषय - मराठी

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. ३५   Navoday Exam Practice Paper No. 35  विषय - मराठी शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या घटकनिहाय टेस्ट सोडवा. नवोदय परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम करा मगच ऑनलाईन सोडवा तरच आ…

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. ३४ Navoday Exam Practice Paper No. 34 विषय - गणित

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. ३४   Navoday Exam Practice Paper No. 34  विषय - गणित शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या घटकनिहाय टेस्ट सोडवा. नवोदय परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम करा मगच ऑनलाईन सोडवा तरच आपल…

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. ३३ Navoday Exam Practice Paper No. 33 विषय - मराठी

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. ३३   Navoday Exam Practice Paper No. 33  विषय - मराठी शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या घटकनिहाय टेस्ट सोडवा. नवोदय परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम करा मगच ऑनलाईन सोडवा तरच आपल…

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. ३२ Navoday Exam Practice Paper No. 32 विषय - गणित

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. ३२   Navoday Exam Practice Paper No. 32  विषय - गणित शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या घटकनिहाय टेस्ट सोडवा. नवोदय परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम करा …

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. ३१ Navoday Exam Practice Paper No. 31 विषय - मराठी

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. ३१   Navoday Exam Practice Paper No. 31  विषय - मराठी शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या घटकनिहाय टेस्ट सोडवा. नवोदय परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम करा …

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. ३० Navoday Exam Practice Paper No. 30 विषय - गणित

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. ३०   Navoday Exam Practice Paper No. 30  विषय - गणित शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या घटकनिहाय टेस्ट सोडवा. नवोदय परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम करा मग…

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. २९ Navoday Exam Practice Paper No. 29 विषय - मराठी

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. २९   Navoday Exam Practice Paper No. 29  विषय - मराठी शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या घटकनिहाय टेस्ट सोडवा. नवोदय परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम करा मग…

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. २८ Navoday Exam Practice Paper No. 28 विषय - बुद्धिमत्ता चाचणी

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. २८   Navoday Exam Practice Paper No. 28  विषय - बुद्धिमत्ता चाचणी शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या घटकनिहाय टेस्ट सोडवा. नवोदय परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे…

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. २७ Navoday Exam Practice Paper No. 27 विषय - मराठी

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. २७   Navoday Exam Practice Paper No. 27  विषय - मराठी शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या घटकनिहाय टेस्ट सोडवा. नवोदय परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम करा मगच …

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. २६ Navoday Exam Practice Paper No. 2६ विषय - बुद्धिमत्ता चाचणी

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. २६   Navoday Exam Practice Paper No. 2६  विषय - बुद्धिमत्ता चाचणी शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या घटकनिहाय टेस्ट सोडवा. नवोदय परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे क…

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. २५ Navoday Exam Practice Paper No. 25 विषय - मराठी

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. २५     Navoday Exam Practice Paper No. 25  विषय - मराठी शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या घटकनिहाय टेस्ट सोडवा. नवोदय परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम करा मगच …

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. २४ Navoday Exam Practice Paper No. 24 विषय - गणित

नवोदय सराव परीक्षा पेपर क्र. २४     Navoday Exam Practice Paper No. 24  विषय - गणित शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या घटकनिहाय टेस्ट सोडवा. नवोदय परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम करा मगच ऑन…

नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हॉल तिकीट 2023| Navodaya Vidyalaya Entrance Exam HallTicket 2023

नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हॉल तिकीट 2023  Navodaya Vidyalaya Entrance Exam HallTicket 2023 इयत्ता ६ वी च्या प्रवेशासाठी नवोदय प्रवेश परीक्षा २९ एप्रिल २०२३ रोजी घेण्यात येणार आहे. त्या परीक्षेचे प्रवेशपत्र (Hallticket) १ …

Load More
That is All