Showing posts from September, 2023

आंतरजिल्हा बदली बाबत महत्वाचे पत्र

आंतरजिल्हा बदली बाबत महत्वाचे पत्र दिनांक: १३ सप्टेंबर, २०२३ प्रति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) विषय :- सन २०२२ मधील जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांबाबत वेळापत्रक संदर्भ :- (१) शासन निर्णय, …

नवोदय परीक्षा पेपर क्र. २ Navoday Exam Practice Paper No. 1 विषय - मानसिक क्षमता चाचणी घटक - गटात न बसणारी आकृती

नवोदय परीक्षा पेपर क्र. २   Navoday Exam Practice Paper No. 1  विषय - मानसिक क्षमता चाचणी घटक - गटात न बसणारी आकृती ही चाचणी अशाब्दिक असते याचाच अर्थ या चाचणीमध्ये केवळ चित्र व आकृत्या असतात. भाषेचा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येऊ…

नवोदय परीक्षा पेपर क्र. १ Navoday Exam Practice Paper No. 1 विषय - मराठी

नवोदय परीक्षा पेपर क्र. १   Navoday Exam Practice Paper No. 1  विषय - मराठी प्रास्ताविक : भाषा परीक्षण विभागात एकूण 20 प्रश्न असतात. भाषा परीक्षण हा 25 गुणांचा भाग असतो. या भागात पार उतारे येतात. प्रत्येक आमच्याशी संबंधित पा…

PM Shri प्रमाणपत्र

PM Shri  प्रमाणपत्र  आपल्या शाळेचे PM SHRI प्रमाणपत्र खालील CLICK HERE बटनावर क्लिक करून डाउनलोड करा. १) सर्वात प्रथम शाळेचा Udise कोड टाकून सबमिट करा. २) त्यानंतर मुख्याध्यापकांचा मोबाईल नंबर टाका. ३) Send otp बटनावर क्लिक करा…

Load More
That is All