Showing posts from June, 2023

नवोदय विद्यालय परीक्षा निकाल 2023। Navodaya Vidyalaya Result 2023

नवोदय विद्यालय परीक्षा निकाल 2023 Navodaya Vidyalaya Result 2023  एप्रिल 2023 रोजी घेण्यात आलेल्या नवोदय परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. सदर निकाल फक्त निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचा दिसेल. इतर मुलांचा निकाल दिसणार ना…

UNICEF माहिती व सराव प्रश्न

UNICEF   युनिसेफ: प्रत्येक मुलाच्या हक्कांचे आणि कल्याणाचे संरक्षण करणे परिचय: युनिसेफ, युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स फंड, जगभरातील मुलांचे हक्क आणि कल्याण यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी समर्पित एक अग्रगण्य जागतिक संस्था आहे. 11 डिसें…

RTE 2009 सराव संच

1. RTE म्हणजे काय?  अ) समानतेचा अधिकार  b) शिक्षणाचा अधिकार  c) रोजगाराचा अधिकार  ड) सक्षमीकरणाचा अधिकार   उत्तर: ब) शिक्षणाचा अधिकार   2. RTE कायदा प्रामुख्याने कोणत्या वयोगटातील मुलांवर लक्ष केंद्रित करतो?  अ) 3-10 वर्षे  ब) …

दहावी निकाल २०२३ पुनर्मुल्यांकन

१० वी निकाल गुण पडताळणी व छायांकित प्रत पद्धत 1) माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेस प्रविष्ठ झालेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्यास त्या परीक्षेतील स्वत:च्या अनिवार्य विषयांपैकी (श्रेण…

SSC बोर्ड निकाल २०२३ | दहावी निकाल महाराष्ट्र २०२३

SSC बोर्ड परीक्षा निकाल २०२३  दहावी निकाल महाराष्ट्र २०२३   महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ महाराष्ट्र SSC 10वीचा निकाल 2023 आज, 2 जून रोजी दुपारी १.०० वाजता जाहीर करेल. 10 वी बोर्डाच्या परीक्षेला बसलेले …

Load More
That is All