Showing posts from June, 2022

पुनर्रचित सेतू अभ्यास | इयत्ता - २ री ते १० वी | दिवस- अकरावा | Revised Bridge Course 2022

आजचा सेतू अभ्यास दिवस -अकरावा  दिनांक - १ जुलै २०२२ आजचा सेतू अभ्यास पाहण्यासाठी इयत्तेसमोरील  Click Here  शब्दावर क्लिक करा. इयत्ता आजचा सेतू अभ्यास दुसरी Click Here तिसरी Click Here चौथी Click Here पाचवी Click Here स…

पुनर्रचित सेतू अभ्यास | इयत्ता - दहावी | दिवस- अकरावा | Revised Bridge Course 2022

इयत्ता - दहावी दिवस - अकरावा मराठी   गणित   इंग्रजी   विज्ञान  1 विज्ञान 2 इतिहास   Disclaimer:  विद्यार्थी, पालक व शिक्षक यांच्या सोईसाठी हा दिवस निहाय अभ्यास प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्रस्तुत अभ्यासक्रम निर्मितीचे सर्वाधिकार म…

पुनर्रचित सेतू अभ्यास | इयत्ता - नववी | दिवस- अकरावा | Revised Bridge Course 2022

इयत्ता - नववी दिवस - अकरावा मराठी गणित   इंग्रजी   विज्ञान   इतिहास   Disclaimer:  विद्यार्थी, पालक व शिक्षक यांच्या सोईसाठी हा दिवस निहाय अभ्यास प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्रस्तुत अभ्यासक्रम निर्मितीचे सर्वाधिकार महाराष्ट्र रा…

पुनर्रचित सेतू अभ्यास | इयत्ता - आठवी | दिवस- अकरावा | Revised Bridge Course 2022

इयत्ता - आठवी दिवस -अकरावा मराठी गणित   इंग्रजी   विज्ञान   इतिहास   Disclaimer:  विद्यार्थी, पालक व शिक्षक यांच्या सोईसाठी हा दिवस निहाय अभ्यास प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्रस्तुत अभ्यासक्रम निर्मितीचे सर्वाधिकार महाराष्ट्र राज…

पुनर्रचित सेतू अभ्यास | इयत्ता - सातवी | दिवस- अकरावा | Revised Bridge Course 2022

इयत्ता - सातवी दिवस - अकरावा मराठी गणित   इंग्रजी   विज्ञान   इतिहास   Disclaimer:  विद्यार्थी, पालक व शिक्षक यांच्या सोईसाठी हा दिवस निहाय अभ्यास प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्रस्तुत अभ्यासक्रम निर्मितीचे सर्वाधिकार महाराष्ट्र र…

Load More
That is All