इयत्ता - दुसरी विषय - मराठी घटकनिहाय ऑनलाईन टेस्ट |Std 2nd Subject - Marathi Online Test

      इयत्ता - दुसरी

विषय - मराठी

घटकनिहाय ऑनलाईन टेस्ट


खाली घटक निहाय ऑनलाईन टेस्ट लिंक दिलेल्या आहेत. आपणास ज्या घटकाची ऑनलाईन टेस्ट सोडवायची आहे ती आपण खालील घटकासमोरील Click Here  नावावर क्लिक करून सोडवू शकता.

प्रथम सत्र - १ ते १४

द्वितीय सत्र - १५ ते २८


पाठाचे नाव

टेस्ट लिंक

१. चित्रवाचन


२. देवा तुझे किती 

Click Here

३. डिंगोरी

Click Here

४. चतुर हिराबाई

Click Here

५. फुलपाखरू

Click Here

६. चंपकला शाबासकी मिळाली

Click Here

७. वडेश बहरला

Click Here

८. चित्रवाचन


९. हळूच या हो हळूच या !

Click Here

१०. चिंटू रुसला...चिंटू हसला

Click Here

११. भेळ

Click Here

१२. पाऊसफुले

Click Here

१३. एक तांबडा भोपळा

Click Here

१४. झरीपाडा

Click Here

१५. चित्रवाचन


१६. चुलीवरची खीर

Click Here

१७. दिनदर्शिका

Click Here

१८. हिवाळा

Click Here

१९. संगणकाची करामत

Click Here

२०. कणभर तीळ

Click Here

२१. आपला भारत

Click Here

२२. चित्रवाचन


२३. मंगळावरची शाळा

Click Here

२४. फुलांचे संमेलन

Click Here

२५. फुग्या रे

Click Here

२६. मांजरांची दहीहंडी

Click Here

२७. चांदोबाच्या देशात

Click Here

२८. मोरपिसारा

Click Here

Thanks

Post a Comment (0)