Showing posts from November, 2021

पाचवी-शिष्यवृत्ती-मराठी-विरुद्धार्थी शब्द /5th-scholarship-Marathi-Virudharthi shabd

पाचवी शिष्यवृत्ती मराठी विरुद्धार्थी शब्द  (Virudharthi Shabd ) वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून …

पाचवी-शिष्यवृत्ती-मराठी-समानार्थी शब्द /5th-scholarship-Marathi-samanarthi shabd

पाचवी शिष्यवृत्ती मराठी समानार्थी शब्द  (Samanarthi Shabd )   वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्य…

पाचवी-शिष्यवृत्ती-मराठी-अक्षरे जुळवून अर्थपूर्ण शब्द तयार करणे /5th-scholarship-Marathi-Akshre-julvun-arthpurn-shabd-tayar-karne

पाचवी शिष्यवृत्ती मराठी अक्षरे जुळवून अर्थपूर्ण शब्द तयार करणे  (Akshre julvun arthpurn shabd tayar karne)    वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्ती परीक…

पाचवी-शिष्यवृत्ती-मराठी-जोडशब्द/5th-scholarship-Marathi-Jodshabd

पाचवी शिष्यवृत्ती मराठी जोडशब्द  (Jodshabd) मराठी भाषेत काही शब्दांची पुनरावृत्ती होऊन जोडशब्द तयार होतात. जसे - अघळपघळ, आसपास, चुपचाप, थाटमाट, गाजावाजा,  शेजारीपाजारी, पाठपुरावा,दानधर्म, भाजीपाला, साधुसंत,हालहवाल, लग्नका…

शाळा सुरू करणे संदर्भात मार्गदर्शक सूचना

शाळा सुरू करणे संदर्भात मार्गदर्शक सूचना महाराष्ट्रात कोविड- १९ आजाराची दुसरी लाट मावळताना दिसत असून या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सामाजिक आर्थिक संस्था, आस्थापना आपले कामकाज सुरु करत असून राज्यातील शाळांमधील वर्ग १ डिसेंबर २०२१ पास…

अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित प्रश्नपेढी (Question Bank )

अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित  प्रश्नपेढी ( Question Bank ) 🎯  इयत्तानिहाय व विषयनिहाय अध्ययन निष्पत्ती नुसार सदर प्रश्नपेढीची निर्मिती करण्यात आली असून अध्ययन निष्पत्ती नुसार प्रश्नाचे स्वरूप समजेल शिवाय मुलांचा योग्यरितीने सराव …

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - ९ | Saptahik Shishyavrutyi Exam - 9

साप्ताहिक शिष्यवृत्ती सराव पेपर - ९ विषय - गणित Saptahik Shishyavrutyi Exam - 9 कोणत्याही परीक्षेमध्ये यश संपादन करण्यासाठी सरावाची आवश्यकता असते. आपणास शिष्यवृत्ती परीक्षेत Scholarship Exam 5th Class Question Paper यश …

शिकू आनंदे भाग - २१ वा | Learn with fun Part -21

शिकू आनंदे - (Learn With Fun) राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING, MAHARASHTRA, PUNE आयोजित राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे च…

पाचवी-शिष्यवृत्ती-इंग्रजी-Days of the Week and Months of the Year /5th-scholarship-English

पाचवी शिष्यवृत्ती  इंग्रजी  Days of the Week and Months of the Year वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत ल…

पाचवी-शिष्यवृत्ती-इंग्रजी-Name of the Fruits/5th-scholarship-English

पाचवी शिष्यवृत्ती  इंग्रजी  Name of the Fruits वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम क…

पाचवी-शिष्यवृत्ती-इंग्रजी-Name of the Shapes of Things/Object-5th-scholarship-English

पाचवी शिष्यवृत्ती  इंग्रजी  Name of the shapes of Things/ Object वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून …

पाचवी-शिष्यवृत्ती-इंग्रजी - Names of Games /5th-Scholarship-English-Name of the Games

पाचवी शिष्यवृत्ती  इंग्रजी  Name of Games वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम करा मगच …

पाचवी-शिष्यवृत्ती-इंग्रजी-Name of Vegetables/5th scholarship English

पाचवी शिष्यवृत्ती  इंग्रजी  Name of Vegetables वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम करा …

पाचवी-शिष्यवृत्ती-इंग्रजी-Name of Colours/5th scholarship English

पाचवी शिष्यवृत्ती  इंग्रजी  Name of Colours वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम करा मगच …

पाचवी-शिष्यवृत्ती-इंग्रजी-Punctuation Marks/5th-Schlarship-English

पाचवी शिष्यवृत्ती  इंग्रजी  Punctuation Marks वरील घटकाचा अभ्यास करून टेस्ट सोडवल्यास आपल्याला घटक कितपत आत्मसात झाला हे समजण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा टेस्ट सोडवताना हे प्रश्न आधी वहीत लिहून घ्या, कच्चे काम करा मगच…

Load More
That is All