इयत्ता-आठवी | विषय - गणित | घटकनिहाय ऑनलाईन टेस्ट

  इयत्ता - आठवी

विषय - गणित


खाली घटक निहाय ऑनलाईन टेस्ट लिंक दिलेल्या आहेत. आपणास ज्या घटकाची ऑनलाईन टेस्ट सोडवायची आहे ती आपण खालील घटकासमोरील 

Click Here  नावावर क्लिक करून सोडवू शकता.

सौजन्य - 𝐌𝐢𝐧𝐝𝐬𝐭𝐢𝐱𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐬𝐭


पाठाचे नाव

टेस्ट लिंक

१. परिमेय व अपरिमेय संख्या

 Click Here

२. समांतर रेषा व छेदिका

 Click Here

३. घातांक व घनमूळ

 Click Here

४. त्रिकोणाचे शिरोलंब व मध्यगा

 Click Here

५. विस्तार सूत्रे

 Click Here

६.  बैजिक राशींचे अवयव

 Click Here

७. चलन

 Click Here

८. चौकोन रचना व चौकोनाचे प्रकार

 Click Here

९. सूट व कमिशन

 Click Here

१०. बहुपदींचा भागाकार

 Click Here

११. सांख्यिकी

 

१२. एकचल समीकरणे

 

१३. त्रिकोणांची एकरूपता

 

१४. चक्रवाढ व्याज

 

१५.  क्षेत्रफळ

 

१६. पृष्ठफळ व घनफळ

 

१७. वर्तुळ - जीवा व कंस

 

 

 

 

 

1 Comments

Thanks

  1. योजना शिंद
    कमलाबाई शं कन्या शाळा 🏫 धुळे

    ReplyDelete
Post a Comment