शिष्यवृत्ती परीक्षा पाचवी - इंग्रजी | Scholarship Exam 5th English

 शिष्यवृत्ती परीक्षा पाचवी - इंग्रजी

Scholarship Exam 5th English

शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता पाचवीतील विद्यार्थ्यांना अतिशय उपयुक्त अशी इंग्रजी विषयाच्या तयारीची pdf आमचे शिक्षक मित्र श्री. सुनील परटोले सर यांनी बनविली आहे. या उन्हाळी सुट्टीत मुलांची शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या दृष्टीने तयारी होण्याच्या दृष्टीने ही pdf सर्व विद्यार्थी मित्रांनी अभ्यासावी व आपल्या प्रतिक्रिया कमेंट करून अवश्य कळवाव्यात ही विनंती.

इंग्रजी विषय pdf Download करण्यासाठी खालील Download बटनावर क्लिक करा.⤵️1 Comments

Thanks

Post a Comment
Previous Post Next Post